gpec 2022

  • Home
  • Снимки програма

Снимки програма „ФС Заложна къща“


Основен прозорец на програмата

СУПТО

 

Основно меню “Налични договори” на програмата

test

Основно меню “Отчети” на програмата

test

Основно меню “Клиенти” на програмата

test

Основно меню “Касов апарат” на програмата

test

Основни меню “Настройки” на програмата

test

Форма за създаване на нов договор (заложен билет)

test

Списък с налични договори и меню с десен клавиш на мишката

test

Форма за търсене с различни критери

test

Месечен отчет на програмата

test

Дневен отчет на програмата

test

Отчет за взети лихви, такси, неустойки и суми от продажби

test

Форма за основните настройки на програмата

test

Форма за настройки за архивиране на базата данни

test

Регистър на извършените продажби

test

Регистър на сключените сделки

test

Добавяне на забележка към даден клиент

програма за заложна къща

Връзка с нас

map

Future standards